Uppvaktningar

 
Under 2017 har förbundet uppvaktat:
 • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, angående mer specialpedagogik inom lärarutbildningen, tillsammans med Funktionsrätt Sverige.
 • Helene Öberg, som är utbildningsminister Gustav Fridolins statsekreterare, om Skolkommissionens slutbetänkande och bristen på funktionsrättsfokus, tillsammans med Funktionsrätt Sverige.
   

Förbundet har under 2016 uppvaktat:

 • Hjälpmedelsutredningen om stöd och hjälpmedel för personer med autism.
 • Skolkommissionen angående skolsituationen för elever med autism.
 • Utbildningsdepartementet om utredningen Vända frånvaro till närvaro.
 • Stockholms skolborgarråd Olle Burell tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län och Attention Stockholm om skolsituationen för bland annat barn med autism.
 • Folkbildningsrådet tillsammans med bland annat Handikappförbunden angående stöd till elever på folkhögskolekurser.

 

Förbundet har under 2015 uppvaktat:
 
 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialic om kompetenslyft bland skolpersonal, riktat stöd till elever med autism och målgruppsparagrafen i skollagen.
 • Ann-Marie Begler som ledde Grundskoleutredningen om bland annat rätt stöd i förskoleklassen, kompetensförstärkning om autism i skolan, skolskjuts och rätt till resurser för anpassat stöd.
 • Utbildningsminister Gustav Fridolins statssekreterare Helene Öberg om bland annat kompetenslyft när det gäller funktionsnedsättningar och specialpedagogik för skolpersonal samt tydligare regler för stöd i skolan.
 • Sveriges Kommuner och Landsting för att påverka innehållet i deras skrift »Vänd frånvaro till närvaro«.
 • Skolkommissionens ordförande Anna Ekström där vi redogjorde för skolsituationen för elever med autism och förslag på angelägna förbättringsområden.
 • Förbundet uppvaktade under våren Kerstin Evelius som då tillträdde i rollen som nationell samordnare för statens insatser på området psykisk hälsa. Vi lyfte frågor som berör psykisk ohälsa för personer med autism i livets alla skeden.