Tidigare projekt

 
 
2017. Barnens kalas. 20.000 kronor för att arrangera ett kalas för barn som vanligtvis inte blir bjudna på kalas eller vars kalas ingen besöker.

2017. Norra Skolan, Sveg. 10.000 kronor för att utveckla den fysiska miljön i skolan på ett sätt som gynnar elever med autism så de i större utsträckning når målen i skolan.
 
2016. Tina Wiman och Sara Kvist. 30.000 kronor till tryckkostnaden av boken "Att jonglera vardagen", en bok till föräldrar, ofta med egna diagnoser, till barn med NPF.
 
 
2015. Lotta Vedin och Theres Gustafsson: 30.000 kronor för att ta fram materialet Redo att lära som utgår från Jean Ayres teori och praktik kring sensorisk integration.
 

2014. Teater Sagohuset, Lund: 30.000 kronor för stöd till arbetet med att ta fram teaterföreställningen Den besynnerliga händelsen med hunden om natten av Mark Haddon.

2014. West Coast Miners: 10.000 kronor för att ta fram och sprida ett koncept för att starta ett läger med spelträffar för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism och deras syskon.

2014. Gunilla Radu: 15.000 kronor till tryckning av boken Sociala antenner, en handbok om och för ungdomar med högfungerande autism.

 

 

2014. Anna Soltorp: 25.000 kronor för tryckning av Min resa, en bok som ska underlätta när man är ute och reser med barn som har funktionsnedsättning.
Du hittar boken här: Min resa

2013. Autismgruppen i Örebro: 8.000 kronor till en filmfestival på temat Autismspektrumtillstånd på Världsautismdagen.

2013. Mats Malmqvist, resursperson vid Yrsa förskola i Uppsala: 16.000 kronor för utveckling av en lekplattform för barn med koncentrationssvårigheter.

2013. Maria Andersson, lärare på Björknässkolan i Nacka: 20.000 kr för utveckling av skolarbetet för barn med behov av särskild stöd med hjälp av en terapihund.

 2013. Anna Sjölund, Autismpedagogik: 30.000 kr för användartester i utvecklingen av mobilapplikationen ResLedaren, ett projekt mellan Autismpedagogik, SL/Samtrafiken och Viktoriainstitutet.

2012. Anna Stam. Arbete med att ta fram en iPad-app om sociala berättelser, Ritprata. Appen finns nu hos iTunes Store för nedladdning till iPad.

2012. Speciella. Bidrag till att skriva en bok om DIR/Floortime för att sprida kunskap om lekens betydelse för barn med autism med hjälp av denna metod. Boken som heter Rätt att leka finns att köpa på Autism- och Aspergerförbundets webshop – KLICKA HÄR

2012. Maria Loustalot-Forest. Arbete med en lekgrupp för barn med autism och deras syskon enligt ett strukturerat förhållningssätt.

2012. Svenny Kopp. Bidrag till sitt arbete med en bok om flickor med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD.
 


2012. Autism- och Aspergerföreningen i Skåne. Bidrag för att skriva en publikation i samband med sin utställning Wall-of-fame, en utställning som ska presentera framgångsrika personer med autismspektrumtillstånd.

2012. Närsjukvården i östra Östergötland. Bidrag till en gruppaktivitet för ungdomar med ASD 15-18 år som har isolerat sig och inte går till skolan.

2012. Lise Roll-Pettersson och Wibke Jonas. Bidrag till en föreläsning med Dr. Pamela Wolfberg om lekens betydelse för barn med autism.

. Filmhouse. Bidrag till produktion av dokumentärfilm om serieskaparen Patrik Rochling som har Aspergers syndrom.
Artikel i Ögonblick nr 4, 2011

2010. Martallen, Frälsningsarmén i Örebro. Bidrag för sin verksamhet att hjälpa personer med autismspektrumdiagnoser att få ett arbete. Man vänder sig till personer som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller som finns inom Arbetsförmedlingens program för funktionshindrade.
Artikel i Ögonblick nr 4, 2010

2010. Anna Sandström. Bidrag till distributionspaket av boken ”Intensivträning i praktiken”, som hon och en annan mamma skrivit tillsammans. Boken är teoretisk men framför allt praktisk och beskriver konkret hur de arbetar med intensivträningen i bild och ord.

2010. Stiftelsen Millesgården. Konstpedagogisk verksamhet för barn och ungdomar med autism och Aspergers syndrom med syfte att erbjuda dessa barn och ungdomar möjlighet att delta i skapande arbete på ett jämlikt sätt.
Artikel i Ögonblick nr 2, 2010

2010. Terapihunden Peppar. Stabsgränd/Körfältsskolan i Östersund, en skola och fritidshem för barn med autism och flerfunktionshinder mellan 6 och 16 år, har erhållit bidrag för att genomföra ett utvecklingsarbete med en terapihund.

2009. Inuti2. SmARTa rörelser. Ett friskvårdsprojekt där man genom att arbeta med rörelseträning inte bara förbättrar den fysiska konditionen och styrkan, sänker stressnivån och liknande, utan även ökar koncentrationen, förbättrar inlärningsförmågan samt stärker koordinationen och självkänslan.

2006. Cirkus Tigerbrand - Produktion och instudering av teaterpjäsen "Väderflickans milda makt".
Läs mer - klicka här
2005. Flytta hemifrån. Bidrag för att ta fram boken Flygfärdig av Madde Ericsson.
Finns att köpa i vår webbshop (klicka här)

2004. Barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro. En behandlingsmodell för tidig intervention med fokus på kommunikation/samspel för små barn med autism och deras föräldrar.

2003. Lena Nylander - intervjuinstrumentet DISCO.
Läs mer - klicka här.

2001. Kenth Hedevåg - Bubbelkommunikation. En helt ny version av detta program, Trippel-Kommunikation, finns att läsa om på Kent Hedevågs hemsida - Klicka här

1999. Ö-gruppen, Lidingö - Daglig verksamhet hos IKEA.
Läs mer - klicka här.