Har du diagnosen autism tillhör du personkrets 1.

Tre personkretsar

  • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

  • Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  • Personkrets 3: Personer med andra bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därför kräva ett omfattande behov av stöd eller service.