LSS ska ge rätt förutsättningar för barnets fysiska och psykiska utveckling. Lagen ska även främja ungas behov av frigörelse.

Senaste versionen av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade på riksdagens webbplats (öppnas i nytt fönster)