Rättighetslag - LSS beskriver vad du har rätt till. Du ska också kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. En LSS-insats är alltid frivillig. 

Pluslag - LSS är en så kallad pluslag. Det innebär att insatser med stöd av LSS inte får inskränka på de rättigheter som du kan ha enligt till exempel socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. LSS ska även säkerställa rätten till insatser när stödet enligt andra lagar är otillräckligt.