Information om corona

Länkarna ligger i bokstavsordning utifrån myndighetens eller redaktionens namn.

Folkhälsomyndigheten har information på många språk och även lättläst, uppläst och teckenspråk. Folkhälsomyndighetens information (öppnar folkhalsomyndigheten.se i nytt fönster)

Information för barn och unga (öppnar folkhälsomyndigheten.se i nytt fönster)

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har samlad information och frågor och svar om coronaviruset. IVO:s frågor och svar (öppnar ivo.se i nytt fönster)

 

Klartext är radioprogrammet som förklarar corona på ett enklare sätt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Klartexts information (öppnar sverigesradio.se i nytt fönster)

 

Krisinformation.se har samlad information från svenska myndigheter om coronaviruset. Krisinformation.se (öppnar webbplatsen i nytt fönster)

Lättläst information om corona (öppnar krisinformation.se i nytt fönster)

 

Skolverket har information om regler för förskola och skola med anledning av coronaviruset. Skolverkets information (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

 

Socialstyrelsen har tagit fram information för personal inom socialtjänsten. Här finns även länkar till andra språk, upplästa nyheter, lättläst och bildstöd.

Information för personal socialtjänst (öppnar socialstyrelsen.se i nytt fönster)

Frågor och svar inom socialtjänst (öppnar socialstyrelsen.se i nytt fönster)

 

UR har tagit fram enkel förklaring av corona med pictogram . UR:s pictogram (öppnar ur.se i nytt fönster)

 

Åtta sidor har lättlästa nyheter om corona. Åtta sidors information (öppnar åttasidor.se i nytt fönster)

 

Stöd att prata om corona

Informationsmaterial till dig som arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Materialet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism (öppnar pdf i nytt fönster)

Habilitering & Hälsa Region Stockholm har samlat länkar till information på lättläst och även bland annat bildstöd, kommunikationsstöd, råd till anhöriga och hur man kan prata med barn om corona. Habiliteringens information (öppnar habilieringen.se i nytt fönster)

Här finns ett 57-sidigt kompendium med tips på strategier och fungerande rutiner. Materialet kommer från School of Education and Frank Porter Graham Child Development Institute vid University of North Carolina at Chapel Hill och är översatt till svenska av Tobias Rasmussen, Lenita Holmboe och Oscar Strömberg. Att stödja personer med autism genom oroliga tider (pdf öppnas i nytt fönster)

LSS-bostäder

Checklista - Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en checklista i samråd med Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Här kan du ladda ner checklistan för att förhindra smittspridning i LSS-bostäder (öppnar pdf i nytt fönster)

Socialstyrelsen har uppdaterat information för att minska smitta i LSS-bostäder för vuxna. Det tar också upp hur personal kan stötta de boende i vardagen. Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (öppnar pdf i nytt fönster)

Daglig verksamhet

Socialstyrelsen har information om att minska smittspridningen i daglig verksamhet, enligt LSS. Socialstyrelsens information (öppnar pdf i nytt fönster)