Jobbskuggning innebär att en person med funktionsnedsättning som har behov av stöd i ett kommande arbetsliv får ”skugga”, det vill säga följa med, en anställd några timmar under hens arbetsdag. Arbetsplatsen visar hur det ser ut och vilket arbete som utförs där – så man får veta mer.

Syftet med jobbskuggning kan för en person som skuggar, innebära en tidig eller till och med första kontakt med arbetslivet eller kanske en bredare syn på vad arbetslivet kan innehålla.

Syftet för arbetsgivare och arbetsplatser är att brygga broar och minska fördomar och på så vis åstadkomma en attitydförändring till att alla kan delta i arbetslivet - med rätt stöd!

Arbetsplatsen som öppnar upp och tar emot en jobbskuggare, upptäcker förhoppningsvis att det finns resurser man inte tänkte på innan och att det kanske någon gång kan matchas mot arbetsuppgifter. Det handlar alltså inte om praktik eller att någon ska prestera något utan en kravlös och ganska lustfylld aktivitet som ändå kan ha stor betydelse för båda parter. Som ett studiebesök.

 

 

Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län anser att det här evenemanget passar bra in i våra verksamhetsmål, i att gynna medlemmarnas möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet och öka kunskapen om autism i näringslivet. Därför vill vi gärna bidra till att skapa kontakter för jobbskuggningsaktiviteter i år!

För det behövs samarbeten med er medlemmar och lite draghjälp utifrån!

Är du intresserad av att jobbskugga någon, under några timmar en arbetsdag gör intresseanmälning här senast 24 april:

https://simplesignup.se/event/192139

Har du specifika önskemål om var eller vilken miljö du önskar prova på, så tar vi gärna emot dem men kan inte garantera att det blir precis där du vill.

 

Är du intresserad av att låta någon följa med dig, en arbetsdag under ett par timmar?
Du som redan arbetar – till dig ställer vi önskan, i samråd och samtycke med kollegor, att erbjuda möjligheten att öppna upp din arbetsplats några timmar och visa vad du arbetar med.

Kontakta jeanette.zombory@misa.se  för mer information, senast 24 april