Delta i studie om vardagsfunktion vid autism och adhd!

 

(Vill du vara med och utvärdera ett nytt verktyg för att ge bättre stödinsatser till personer med autism och adhd?) Du får ett presentkort på 150 kr!

 

Karolinska institutets kompetenscentrum för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (KIND) söker deltagare till ett nytt forskningsprojekt. KIND har skapat ett verktyg för att kartlägga hur en individ fungerar i sin miljö och vardag. Med verktyget utforskas både styrkor och svårigheter, men också vilka faktorer i individens omgivning som underlättar eller hindrar god vardagsfunktion. Resultaten kan öka förståelsen för personens fungerande ur ett helhetsperspektiv, och därigenom bidra till mer verksamma stödinsatser. 

 

KINDs forskargrupp söker personer med diagnos inom adhd och/eller autismspektrum och personer i deras omgivning som vill prova och utvärdera verktyget. Anmälan är öppen under mars och april 2022.

 

VAD INNEBÄR MEDVERKAN

Medverkan i studien innebär att besvara frågeformulär om sig själv eller sitt barn och två korta tilläggsenkäter. De är olika långa beroende på ålder.

  • Frågeformulär om funktion i vardagen, 140-235 frågor.
  • Enkät med sju frågor om hur det var att besvara frågeformuläret.
  • Enkät med 3-7 basfrågor om t ex ålder, bostadsort, diagnos.

 

Om du är över 15 år och har en diagnos kan du besvara frågor om dig själv. Vi vill gärna att minst en person i din närhet besvarar samma frågor om dig.

 

Om du har ett barn med diagnos kan du besvara frågor om ditt barn. Om ditt barn är nio år eller äldre vill vi gärna att hen besvarar samma frågor om sig själv. Andra personer som känner barnet får också gärna delta. 

 

HUR GÅR DET TILL ATT DELTA?

Frågeformulären besvaras digitalt, på din dator, surfplatta eller telefon. Forskningsgruppen skickar länk till enkäterna till din e-post.

 

HUR LÅNG TID TAR DET?

Det kan variera mellan olika personer, men oftast tar det mellan 45 minuter och 2,5 timmar att besvara frågeformulären. Du behöver inte besvara alla frågor samtidigt, utan kan pausa och fortsätta senare. Men vi vill gärna att du besvarar frågorna inom två veckor från att du tagit emot länken från oss.

 

VARFÖR SKA JAG DELTA?

Genom att medverka bidrar du till utvecklingen av ett verktyg som kan göra skillnad i för vilka insatser personer med NPF får i vård, skola och på andra viktiga samhällsområden!

 

FÅR JAG BETALT?

Alla deltagare får ett superpresentkort värt 150 kr som går att använda i många olika butiker.

 

HUR ANMÄLER JAG INTRESSE?

Vill du delta i studien, eller har du frågor om den? Kontakta forskargruppen på icfcoresets@kbh.ki.se