Under vårterminen 2022 kommer Järfälla Ryttarförening att starta upp
ridlektioner för personer med lättare rörelsenedsättning, vuxen som barn,
från 7 år och uppåt. Ridningen kommer att ske en dag i veckan i en grupp
om 3-5 deltagare på tisdagar kl.17.15-18.00. Vi samlas 30 min innan
rid tiden för att gemensamt göra i ordning hästar.

För att anmäla dig och läsa mer klicka här>