Patientnämnden i Region Stockholm tog under 2022 emot 232 ärenden som avsåg unga vuxna i åldern 19–29 som sökt vård för psykisk ohälsa. Denna grupp utgör nästan tre procent av det totala antalet inkomna ärenden (7 994) under året.

Här kan ni läsa rapporten