Projektet Mariko pågår sedan början av 2021 och Marita, vår kansliansvarig är del-projektledare.

Du kan läsa mer om projektet på hemsidan: www.mariko.se