Mariko är en unik digital assistent som ska hjälpa personer inom autismspektrat att organisera, planera och prioritera det som är viktigt i livet. 

Mariko ger användaren tillgång till personligt stöd av en utbildad och certifierad mentor via chat, tel eller videosamtal.

Vi hoppas att detta kommer att minska stress och ångest för individen, avlasta dig som närstående och vara ett stöd för arbetsgivare och yrkesverksamma. 

 

Mariko kopplar samman evidensbaserad forskning och personlig erfarenhet av att leva med autism med hjälp av modern teknik.

 

Projektet Mariko pågår sedan början av 2021 och Marita, vår kansliansvarig är del-projektledare.

Du kan läsa mer om projektet på hemsidan: www.mariko.se

Här kan du registrera dig för nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om projektet:

https://mariko.se/till-dig-som-medlem-i-autism-aspergerforeningen/