Är du förälder och bor med ett vuxet barn med autism som saknar arbete eller studie- vill du delta i vår studie?

Ingen studie har tidigare undersökt föräldragruppen i Sverige och därför är föräldrarnas erfarenheter och kunskap särskilt viktiga.

Läs mer här: