Diagnos - och sen då?

Är en informationsträff där man går igenom grundläggande information om samhällets stöd:

På föreläsningen får du information och möjlighet att ställa frågor, om följande områden:
• habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
• ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
• kommunernas stöd och hur man får del av det
• hjälpmedel och hur man ansöker om det
• stöd i skolan.

Ges vid två olika tillfällen (med samma information)

Onsdag 22 februari klockan 10.00–12.00 (anmälan senast 15 februari)
Onsdag 26 april klockan 13.00–15.00 (anmälan senast 19 april)

Läs mer kring hur det går till med anmälan och mer info om kvällen här:

Diagnos - och sen?