Projektet är ett samarbete mellan FUB Sthlm och Autism & Aspergerföreningen Stockholms län men flera föreningar och aktörer kommer att vara involverade.

”Ett mycket glädjande besked som ger oss möjlighet att under tre år utveckla metoder för att stärka egenmakten hos personer med IF och/eller autism.” säger Bengt Lyngbäck som är projektledare.

Projekt syftar till att göra den Individuella planen lättillgänglig för användaren samt medvetandegöra handläggare om den långsiktiga vinsten av att upprätta och följa en Individuell Plan. Den enskilde ska ges större möjlighet till inflytande i frågor som rör hens livssituation utifrån de insatser som ges och planen ska tydliggöras som en överenskommelse mellan individ och kommun. Målet är att genom den Individuella Planen öka egenmakten hos den enskilde.

 

Magdalena Kydd kommer delta 50% från vår sida i projektet under en treårsperiod.

 

Vill du veta mer om projektet kontakta:

Bengt Lyngbäck – bengt@fubstockholm.se

Magdalena Kydd - magdalena.kydd@autismstockholm.org