Ingen studie i Sverige har tidigare undersökt målgruppen, föräldrar till vuxna barn som varken studerar eller arbetar och deras erfarenheter och stödbehov.

Att undersöka och få underlag på föräldrarnas livssituation, vardag och stödbehov är viktig forskning och nu ska det äntligen göras!

Du kan läsa mer om studien och referensgruppen här