www.fritidsnatet.se kan man söka efter aktiviteter i sin egen kommun  som är riktade till personer med behov av extra stöd!