Träffen är i våra lokaler på Brännkyrkagatan 91, zinkensdamm t-banestation

Tid: 18.00-19.30

Det går att köpa fika för 20 kr.

Ledare för träffen är Kenny

 

Om du ej kan närvara fysiskt på plats så kan du vara med via zoom. Zoomlänken skickas den 20 juni till din mail.

För att anmäla dig till träffen eller har några frågor så skicka ett mail med ditt för och efternamn till e-post: camilla.strom@autismstockholm.org skriv Samtalsträff i ärenderaden på mailet.

 

Välkommen