En ny träffgrupp för dig som är Mor & Farförälder till ett barnbarn med NPF diagnos.

För att få vara med i träffgruppen så behöver du vid anmälan uppge ett ämne kring ditt barnbarn som du vill fördjupa dig i. Ledaren Irma kommer då att sammanställa alla ämnen/problematik/utmaningar som kommit in och utforma träffens innehåll efter dessa.

Anmälan: Skicka mail till camilla.strom@autismstockholm.org skriv Mor & Farföräldraträff Fördjupning i ärende raden. Skriv ditt för- och efternamn, mobil nr och person nummer i mailet. Skriv ämnet du vill fördjupa dig i.