Digitala träffar för mor-och farföräldrar, som har barnbarn med en autismdiagnos. Här finns möjlighet att träffa andra i liknande situation och prata om hur det är att ha annorlunda barnbarn.

Tid: 10.00-11.00

Vill du anmäla dig till den digitala träffen skicka mail med ditt namn och telefon nummer skriv Mor & Farföräldraträff i ärende raden på mailet. Jag skickar då en länk som du klickar på för att medverka i vårt möte.

Vi använder oss av Zoom verktyget. 

Vid frågor, kontakta Camilla.strom@autismstockholm.org eller mobil: 070-612 72 20