Under kvällen kommer Judith Timoney och Anders Lago från Riksförbundet FUB, samt Andreas Nyhlén från Autism & Aspergerföreningen Stockholms län att prata.


Judith är ombudsman och arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete inom
områdena arbete och sysselsättning. Anders är riksorganisationens ordförande.
Andreas sitter i Autism & Aspergerföreningens styrelse och deltar under
kvällen och pratar om daglig verksamhet och arbete utifrån autism och NPF.

När? 22 september, start kl:18.00, avslut 20.00

Var? digitalt via Zoom

Hur? Anmälan krävs till stockholmslan@fub.se

i anmälan skriver ni ert namn, samt vilken förening som ni tillhör! Länk till kvällen kommer att skickas med bekräftelsen.

 

Ni får gärna skicka frågor till kvällen i förväg, det underlättar möjligheterna till svar. Skicka till samma adress som anmälan.

Det kommer finnas pauser och frågestunder under kvällen.