En skola för alla - även barn med autism

Panelsamtal som leds av moderator Aggie Öhman, från Prestationsprinsen

Deltar gör lokala politiker med ansvar för skolfrågor och vårt lokala skolombud Peder Dahlman tillsammans med Christian Wettergren från nätverken #Rättentillutbildning.

Välkomna att delta i publiken!