Stödjande samtalsträffar föräldrar emellan och skapande av kontaktnät. 

Vi ses digitalt kvällstid en gång i månaden, för tillfället en onsdag.
Här kan man prata, lyssna på andra samt ge varandra tips och stöd i en tillåtande miljö.

När: ons 7/12, kl. 18.30 - ca 20.00

Var: digitalt, länk skickas vid anmälan

Anmälan sker på: https://simplesignup.se/event/196726

Vid frågor kontakta
medlemsaktivitet@autismstockholm.org

Välkommen!