Stipendium

Ansökning för 2019 är nu stängd och styrelsen har beslutat att ge summan på 5000kr till Högalids Kyrkans Funkisverksamhet.

Ansökningsblankett