Så här vill vi ha det inom vården

Inom vården arbetar vi framförallt för samverkan och autismspecifik kompetens!

Framtidens hälso- och sjukvård

Det pågår ett utvecklingsarbete med en framtidsplan för hälso- ochsjukvården inom Stockholms läns landsting.

Autism- & Aspergerföreningen ingår i flera av referensgrupperna och talar om hur vi vill ha det:

  • Särskilda mottagningar (primärvård, psykiatri, habilitering) med samlad kompetens om AST
  • Samverkan mellan alla olika professioner; habilitering, psykiatri och primärvård
  • Heldygnsvård/slutenvårdsplatser med samlad kompetens om AST
  • Anpassning efter behov

Genom att samverka med olika professioner inom olika kompetensområden ökar förutsättningarna att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård för personer med autism.

Genom att se behoven säkerställs rätten till en jämlik, tillgänglig, patientfokuserad, kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård.