OM OSS

 

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län 

bildades 1975 och är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar. Våra medlemmar är personer med autismspektrumdiagnos, anhöriga, professionella och övriga intresserade.

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism och att påverka beslutsfattare inom kommun och landsting så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd de behöver.

Föreningens styrelse

består av kompetenta personer med egenerfarenhet av autism, anhöriga och yrkesverksamma.

De representerar olika områden för vår verksamhet så som skola, arbetsliv och LSS t.ex. och har med olika erfarenheter en bred kompetens som bidrar till att leda arbetet i föreningen framåt.
 

Föreningens kansli

finns i centrala Stockholm.
Kansliets telefontider är måndag-torsdag mellan kl. 09.00-12.00. 
På kansliet arbetar Camilla Ström som administratör med egen erfarenhet som förälder till en vuxen son med diagnos, från skola, daglig verksamhet, kortis mm.
och Marita Skoog Jacobson, kansliansvarig, utbildad beteendevetare och handledare med flera års autismkompetens. Erfarenhet från daglig verksamhet, arbetsträning för personer inom AST, pedagogisk handledning, verksamhetsutveckling mm. 
 
Både styrelse, kanslipersonal och ideella krafter arbetar intressepolitiskt och samverkar med kommuner och landsting. Vår främsta uppgift är att öka kunskapen om autism och Aspergers syndrom, arbeta för anpassad undervisning, boende och ökad sysselsättning. Vi arbetar för att öka förståelsen för de svårigheter som det innebär att ha en autismspektrumdiagnos och att vara anhörig.
 

Som medlem får du

bl.a. rådgivning från kansliet, vår tidning Speciellt 4 gånger/år, subventionerat pris vid föreläsningar, tillgång till juridisk hjälp och möjlighet att delta i föreningsaktiviteter.
Föreningen organiserar medlemsaktiviteter, till exempel privata tider på bad och på bowling, föreläsningar med aktuella föreläsare i syfte att sprida kunskap om senaste forskningsresultat med mera.
Förbundet arrangerar även familjeläger, Stockholms läns förening har pappa-pubkvällar, ungdomsträffar, mor-och farföräldraträffar, stavgång med mera. Som medlem får man även möjlighet att delta i anhörigträffar, fritidsaktiviteter m.m.
 
Du har även tillgång till vår hemsida: www.autism.se/stockholm och vår verksamhetsdatabas: www.autismvdb.se. Dessutom utkommer det ett Nyhetsbrev till alla medlemmar som registrerat sin e-postadress ca 4 ggr/år. Vi finns även på Facebook och Instagram.
 
Årsavgiften är 320: - för enskild medlem, 50:- för hushållsmedlem och 530:- för verksamheter.
Medlemskapet löper tolv månader framåt från det du betalar.
 
Som medlem stödjer du även föreningens verksamhet och gör det lättare för oss att förbättra villkoren för personer med autism; Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.
 

Autism & Aspergerförbundet

Som medlem i Autism & Aspergerföreningen Stockholms län blir du automatiskt medlem även i Autism & Aspergerförbundet och får medlemstidningen "Tidningen Autism" som kommer ut fyra gånger per år. 


Ditt engagemang är viktigt!

Det finns olika sätt du kan engagera dig som medlem i föreningen. Det kan vara allt från att starta en stödgrupp till att hjälpa oss med kontakter för att sprida vårt budskap.  Hör av dig till oss så kan vi diskutera vad just du kan göra, i föreningen eller i din egen kommun. 

Här kan du läsa vår senaste verksamhetsberättelse >>