Bli medlem

Årsavgiften är 320: - för enskild medlem, 50:- för hushållsmedlem  därutöver och 530:- för verksamheter.
Medlemskapet gäller per kalenderår och löper tills vidare.
 
Man kan betala avgift via faktura eller via autogiro.
 
Adressändring görs direkt till info@autism.se alternativt till oss om du är medlem i Stockholms Län: