Bli medlem

Årsavgiften är 320: - för enskild medlem, 50:- för hushållsmedlem och 530:- för verksamheter.
Medlemskapet gäller per kalenderår och löper tills vidare.