Snabblänkar

Kontakta oss

Vår adress är:
 
Autism- och Aspergerföreningen VG Söder
Träffpunkt Simonsland
Viskastrandsgatan 5
506 30  BORÅS
 
Tfn: 072-3625287
 
 
 
Har du bytt e-postadress? Meddela den till oss. Vi vill gärna hålla kostnaderna nere genom att skicka våra nyhetsblad via e-post.
 
Styrelse
 
                  
Kassör

Sekreterare
 
Ledamöter
 
 
 
 
Suppleanter
 
 
LSS-ombud 
 
Skolombud 
 
 
 
 
Dataansvarig 
Gertie Odelberg  
 
Anette Björk
 
Gun-Britt Hall
Miriam Orlenius
Daniel Johansson
Anna Sandström 
 
Henrik Thorsköld
Sari Hevosaho
 
Miriam Orlenius

Anna Sandström
Daniel Johansson      
 
 
Anne Lönnermark
 0723-023015
 
 0767-925241
 
 0703-636589
 0727-109774
 0732-086516
 0768-887159
 
 0723-157979
 0704-719271
 
 0727-109774
 
 0768-887159
 0732-086516