Skolplattform

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram en skolplattform som ska ge stöd till den egna organisationen och vara en tydlig utgångspunkt i vårt externa arbete.

Plattformen tar upp vad en elev med funktionsnedsättning har rätt till för stöd och anpassningar idag och ger en bakgrund till skolsituationen för elever med autismspektrumtillstånd. Den pekar även på vad skolan behöver göra för att elever med autismspektrumtillstånd ska ges samma förutsättningar som andra elever att nå skolans mål.

Autism- och Aspergerförbundet eftersträvar en skola för alla, en skola där det finns plats för alla elever oavsett deras olikheter, där alla elever är delaktiga och där verksamheten anpassas till att fungera för individen.

 

Ladda ner skolplattformen här: Autism- och Aspergerförbundets skolplattform