Skolkonferens Norrköping

Lyft elever med autism

6 december 2016
Louis De Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan 15, Norrköping

Här finns presentationer från konferensen:

Nicklas Mårtensson:
Bakgrund och lägesbeskrivning (pdf)

Hanna Danmo:
Min skoltid före och efter diagnosen (pdf)

Eva Nordin-Olson:
Lärande och hälsa vid autism 

För att ta del av Kenth Hedevågs presentation "Skoldagens utmaningar och möjliga lösningar" mejla: kenth.hedevag@telia.com 

Hela programmet som pdf-fil, klicka här: Lyft elever med autism