Skolkonferens 2017

Under 2017 anordnade Autism- och Aspergerförbundet tre endagskonferenser  om autism och skola.  Konferenserna hölls i Karlstad, Umeå och Skövde. Nedan hittar du powerpoint-presentationer från konferenserna.

Bakgrund och lägesbeskrivning (Agneta Söder/Nicklas Mårtensson)

Min skoltid före och efter diagnosen (Hanna Danmo)

Lärande och hälsa vid autism (Eva Nordin-Olson)

För att ta del av Kenth Hedevågs presentation "Skoldagens utmaningar och möjliga lösningar" mejla: kenth.hedevag@telia.com