Skolkonferens 2016

Lyft elever med autism

Under 2016 anordnade Autism- och Aspergerförbundet tre endagskonferenser  om autism och skola.  Konferenserna hölls i Trollhättan, Gävle och Norrköping.