Skolkonferens 2015

Autism- och Aspergerförbundet har hösten 2015 genomfört tre endagskonferenser i samarbete med Utbildningscenter Autism. Konferenserna har haft rubriken "Lyft elever med autism" och hållts i Stockholm, Huskvarna och Luleå.

Föreläsare på konferenserna var Kenth Hedevåg, Susanne Jessen, Anne Lönnermark och Eva Nordin-Olson.

Vid den första konferensen i Stockholm svarade 97 % av deltagarna i utvärderingarana att de kommer att ha användning av konferensens innehåll i sin vardag.

Några kommentarer:

"Kommer att delge mina kollegor i skolan."
"Många konkreta och bra exempel jag kan använda i mitt dagliga arbete!"
"En dag som gav konkreta tips till mitt arbetssätt med elever."
"Jag har fått en ökad förståelse för elever med autism."

Här finns powerpoint-presentationer från höstens konferenser:

Anne Lönnermark: Bakgrund och lägesbeskrivning

Susanne Jessen: Upptäcka, förstå och agera

Eva Nordin-Olson: Lärande och hälsa vid autism  

För att ta del av Kenth Hedevågs presentation "Skoldagens utmaningar och möjliga lösningar" mejla: kenth.hedevag@telia.com

Kenth Hedevag

På konferensen Lyft elever med autism säger föreläsaren Kenth Hedevåg att "läroplanens krav på elevens generella förmågor är närmast identiska med de nedsättningar i förmåga som finns i diagnoskriterierna för autism och Aspergers syndrom".