Skolenkät 2016

En medlemsenkät från Autism- och Aspergerförbundet 2016 visar på fortsatt mycket stora brister i skolan för elever med autism.

51 % av elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Ungefär lika många elever, 49 %, saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Läs hela rapporten från enkäten här: skolsituationen elever med autism 2016 (pdf)