Det finns fortfarande alltför begränsad forskning kring effekten av en inkluderande skola. Även kring vilka strategier som leder till en inkluderande verksamhet för denna specifika elevgrupp. 

Den här sammanställningen av Marita Falkmer är en kortfattad sammanfattning av några strategier som kan göra skolan till en inkluderande miljö för elever med autism.