Ordförande har ordet 2018

Ordförande har ordet:

Nu har vi verkligen haft en skön period av sommar som varit trivsam förutom för min lilla pollenallergi. Hoppas alla har hunnit njuta av värmen, de längre dagarna och ljuset, badat och lekt och förhoppningsvis fått lite mer energi.

En viktig hjärtefråga under året har ju även varit nedrustningen av LSS och det har inom regionen skett en påverkanskampanj riktat mot politiker gällande LSS – lyx eller självklarhet.

Förbundet har gjort en skolenkät som tyvärr visar på dystra siffror:

* måluppfyllelsen för ämnena svenska, engelska och matematik för elever med autism fortsatt är låg, 44 %. För grundsärskolan så låg som 32 %.

* frånvaron har ökat till 52 %, jämfört med 46 % i förbundets skolenkät 2016. Det är i grundskolan och grundsärskolan som frånvaron har ökat sedan förra enkäten.

* många barn, 55 %, har frånvaro redan i grundskolans årskurs 1-3, vilket är en tydlig försämring sedan förra enkäten.

* flickor har betydligt högre frånvaro än pojkar i årskurs 7-9, både i grundskolan och i grundsärskolan.

Många har svårt med att hitta rätt boendeformer, stöd i boende och anpassat arbete i vuxen ålder.

Alla dessa frågor är viktiga frågor, framförallt nu i valtider.

Själv kavlar jag upp armarna då jag fått förmånen att bli invald som ordförande igen, tack för förtroendet.

Min ambition är att synliggöra föreningen, att öka medlemsantalet så vi får större påtryckningsmöjligheter, att synliggöra Autism, vad det innebär i vardagen och vad som är bra anpassningar. Betonar gärna tankarna kring energibalans samt intrycksallergi.

Vi som är runt personer med Autism vet vilka oerhörda konsekvenser en icke-anpassad miljö innebär. Vi behöver jobba vidare med att synliggöra behovet av en anpassad miljö, både i hemmet, förskola, skola, arbetslivet men även samhället i stort för att öka delaktighet.

Sist men inte minst, häng gärna med på våra aktiviteter så ses vi mer framöver!

 

Er ordförande