Föreläsning med Lena Nylander

2019-02-01

Heldag kring autism som vuxen.

Plats: Billingehus Skövde

Tid: 1 februari mellan 09.00 - 16.00

 

Lena är vuxenpsykiater och har arbetat inom vuxenpsykiatrin i Lund i mer än 35 år, varav 9 år som sektorchef.

Lena har 20 års erfarenhet av utredning av vuxna, med frågeställningar som autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom samt av kliniskt arbete med patienter med dessa (och många andra) diagnoser. Lena har också i många år arbetat inom vuxenpsy-kiatrin med personer med utvecklingsstörning, med eller utan autism. För närvarande ingår hon i Region Skånes team för vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem.

Lena har också ett anhörigperspektiv eftersom hennes son har autism och utvecklingsstör-ning Lena är också hedersledamot av Autism- och Aspergerförbundet

 

 

« Tillbaka