Jag heter Linda Petersson-Bloom, tillsammans med min kollega Anneli Hård så håller jag i en PEP- 3
utbildning till personal inom skola och habilitering. PEP-3 (PsychoEducational Profile – third revision)
är ett bedömningsverktyg som är utarbetad av division TEACHH i USA och är helt anpassat till barn
med autism. Målet med bedömningen är få information om barnets styrkor och svårigheter – en
pedagogisk profil som verksamheten sedan kan arbeta utifrån. En PEP-3 bedömning ska alltid mynna
ut i en pedagogiks plan.
Många barn med autism får göra en PEP-3 bedömning på habiliteringen så ni har säkert stött på eller
kanske varit med om den här bedömningen tidigare. Som jag skrev tidigare så är den en bedömning
som är anpassad till barn med autism. Materialet är barnvänligt och upplägget flexibelt dvs man kan
göra bedömningen vid ett tillfälle, under en dag med pauser, under flera dagar – vilket som blir bäst
för barnet. Det går att genomföra sittandes på golvet eller vid ett bord. Den som gör bedömningen med
barnet ska var lyhörd och göra allt för att det ska bli en positiv upplevelse för barnet. Man tittar på
olika färdigheter såsom: problemlösning, motorik och språk.
På utbildningen där vi utbildar personal hur man genomför och använder PEP- 3 så använder vi en
film på ett barn som genomför en PEP -3 bedömning, den börjar bli gammal och vi skulle därför
behöva göra nya filmer. Filmerna visas under utbildningstillfällena och är till för att de som deltar ska
lära sig hur man genomför, bedömer, räknar ut resultat och presenterar resultat.
Vi söker efter barn med autism som kan tänkas vilja delta och där ni som föräldrar ger samtycke för
barnet att genomföra en PEP- 3 bedömning, bli filmade och låta oss visa filmen på utbildningen (vi
visar inte hela filmer utan delar av dem). PEP-3 kan användas upp till 7 år, och äldre om barnet har en
intellektuell funktionsnedsättning (eller misstanke om en sådan). Vi skulle gärna se att vi får filma två
barn varav ett barn på tidigare utvecklingsnivå (som då kan vara äldre än 7 år, men max 9) och ett barn yngre än 6 år. Vill ni vara med så kommer vi hem till er och genomför bedömningen och filmar. Finns det en
PEP-3 bedömning sedan tidigare så gör det absolut inte något.
Både jag och Anneli har lång erfarenhet av att arbeta med barn med autism, och lång erfarenhet av att
genomföra PEP- 3 bedömningar. Utbildningarna där vi är kursledare ges i regi av Pedagogiskt
Perspektiv. Nedan finner ni länk till en artikel där det står mer om PEP-3, artikeln finns på
pedagogiskt perspektivs webbsida.

https://media.pedagogisktperspektiv.se/2019/10/artikel_30_pep_3_psychoeducational_profile.pdf

Är ni intresserade så hör gärna av er på mejl till:
Lin.petersson@gmail.co