Sedan 1 februari har vi fått förstärkning i vår förening med en specialpedagog. Vi är otroligt glada och tacksamma att ha kunnat rekrytera Anna till denna tjänst.
Med hennes hjälp kommer vi nu att kunna, utöver vårt skolombud, stärka upp vårt arbete med att hjälpa fler medlemmar som behöver hjälp i skolfrågor eller pedagogisk hjälp inom LSS verksamheter.
Hon kommer att ha fast telefontid varje vecka samt är också nåbar via e-mail.
Kom ihåg att både ni och ert barn måste vara medlemmar för att vi ska kunna hjälpa er. En familjemedlem kostar endast 25kr per år (ord.pris 50kr, men rabatteras med 50% av styrelsen) utöver huvudmedlemskapet som kostar 250kr per person och år.
Hälsningar Navid Ghannad, Ordförande.

Om Anna: Jag heter Anna Kollind och arbetar från och med februari 2022 måndagar och tisdagar 9-15 som specialpedagog för medlemmarna i Autism- och Aspergerföreningen Skåne.
Som specialpedagog ligger mitt fokus på individens behov av stöd och ledning i hela skolmiljön och LSS-verksamheten för att kunna nå de uppsatta målen. I såväl skolmiljön som i LSS olika verksamheter förespråkar jag god struktur och kontinuitet och att arbetet för meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är aktivt liksom att kravnivån är rimlig utifrån individens förmåga.
Jag ser detta som en möjlig väg att öka individens välmående, motivation och lust att lära.
Ni är välkomna att kontakta mig via telefon eller mail!
Telefontid måndagar 9:30 – 11:30
Telefonnr:   0760 - 214171
Mailadress: specialpedagog@autismskane.se