Om skolan skrivs och tycks det mycket och det är främst skolans brister som lyfts fram där anpassningar och stöd inte fungerar eller inte sätts in. Vi upplever det och ser nästan dagligen rubriker om detta i olika media. Nu senast är ämnet bedömning uppe på agendan där forskare säger sitt om hur det påverkar ungas livsvillkor. Från och med juli gäller omarbetade kunskapskrav för skolornas verksamheter.
Att förändra skolan som institution är ingen enkel sak och med en så trögrörlig organisation tar det också mycket tid i anspråk. Vad krävs då för att förbättra sådant som inte fungerar som det var tänkt? Inget enkelt svar finns att ge, men någon måste gå i täten och visa vägen. För trots allt finns det skolor som fungerar, där anpassningen eller stödet redan finns inkorporerat i verksamheten och inte gör så mycket väsen av sig. Dessa skolor behöver lyftas fram i ljuset just därför att de fungerar!
De goda exemplen är viktiga att lära av, så har ni erfarenhet av eller känner till en sådan skola skriv eller ring till oss och berätta!

Anna och Annika

specialpedagog@autismskane.se

0760 214171

skolombud@autismskane.se

0760 262146