Du behöver inte vara medlem i Autism Skåne för att delta på mötesplatsen. Du behöver inte heller anmäla dig i förväg. Personal finns på plats och vi samlas över lite fika. Välkommen!