Det går bra att delta på årsmötet digitalt via Zoom, ange det i anmälan.