Känner du som förälder/anhörig ett behov av att prata av dig, lyssna på andras tips, råd och erfarenheter eller helt enkelt bara vill trycka på pausknappen.

Då är du varmt välkommen till vår stödgrupp!

Lisbeth från funktionsstödsförvaltningen kommer och informerar om LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Meddela gärna om du kommer så vi kan beräkna fika.

Varmt välkomna!