Våra aktiviteter

Autism & Asperger föreningen Skåne är en intresseorganisation som både ordnar aktiviteter för sina egna medlemmar och riktar sig till allmänheten generellt samt bidrar till ökad medvetenhet och kunskapsspridning.
 
Alla aktiviteter är öppna för medlemmar från hela distriktet oavsett var aktiviteten äger rum.
 
Vi anordnar bl a föreläsningar, prova-på-tillfällen, träffgrupper och håller öppet hus. Utöver verksamhet riktad till föreningens medlemmar, arbetar distriktet för att informera allmänhet, verksamheter, kommuner och landsting om autism.
 
Vi deltar också aktivt tillsammans med andra intresseorganisationer i olika brukarråd och inflytandegrupper inom kommunala och regionala verksamheter.

Vi anordnar även bokbord på mässor och föreläsningar där ni har möjlighet att träffa oss.