Träffgrupper

Att träffas i en liten grupp och dela sina livserfarenheter och kunskaper är ett värdefullt stöd för de flesta människor. Kanske vill man prata om hur det är att leva med en diagnos inom autismspektrum eller hur livet med en närstående med autism kan se ut. Dela sina egna tankar och lyssna till andras erfarenheter och tips från en livssituation liknande den egna. I en enkel samvaro med andra i liknande situation kan vi tillsammans hitta kraft och strategier för vår vardag.

En träffgrupp kan organiseras på olika sätt men det gemensamma är den lilla gruppen och den delade erfarenheten.

Autism- & Aspergerföreningen Skåne har träffgrupper för vuxna med egen diagnos, och för anhöriga

I vänsterspalten finner du information om de grupper vi har idag och kontaktuppgifter för den som vill vara med och starta nya grupper.

Det är tillsammans vi gör föreningen aktiv och stark.