Skolverksamhet

Inom föreningen arbetar vi bland annat med skolfrågor (både skol- & förskolefrågor).
Vi bidrar med att öka kunskap om autismspektrumtillstånd inom skolverksamheten i Skåne och för att främja en skolmiljö där personer med autismspektrumtillstånd kan delta. Vi anordnar föreläsningar, utbildningsdagar samt kommer ut till skolor och informerar  om autismspektrumtillstånd.