Bad

Föreningen anordnar badtillfällen på Barn- och Ungdomshabiliteringen i Lund.

Det kostar inget att delta men man måste anmäla sig inför varje tillfälle och få besked om att man har en plats. Platserna är begränsade.

Alla badande ska var medlemmar i föreningen. En person med autismspektrumdiagnos och en vuxen person som medföljande är välkomna (en anställd ledsagare behöver naturligtvis inte vara medlem). Om någon behöver två ledsagare är det OK, men då ska det meddelas till ansvarig för baddagen.

Inga syskon, vänner eller andra anhöriga får följa med om de inte är vuxna och följer med som "bad-stöd".

Badet är till för att personer med autismspektrumdiagnos ska kunna bada under lugna förhållanden. Man är själv ansvarig när man badar.


Saknas det bad där ni bor? Kontakta oss om ni vill starta liknande badtillfällen i ert område i Skåne. Maila oss på info@autismskane.se
 
(Badet i Malmö har tyvärr stängt tills vidare pga personalbrist men kommer öppnas igen när det är möjligt.)