Återhämtning och hälsa

Projektet är finansierat av Region Skåne och genomförs av Antons Hus i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen Skåne.

Ett av syftena med projektet är att ta reda på vilken möjlighet till vila/återhämtning som Autism- och Aspergerföreningen Skånes medlemmar får (utbud) och vad man har för behov. Alla 33 kommuner i Skåne är tillfrågade om vilket utbud som finns och 24 har svarat, liksom Region Skånes Vuxenhabilitieringar och Barn- och ungdoms-habiliteringar. Vilket behov som finns har Autism- och Aspergerföreningen Skånes medlemmar svarat på.

Slutsats

Det finns ett mycket stort behov av vila och återhämtning, (enligt 75% av medlemssvaren) både för personer med autismdiagnos och deras anhöriga. När en LSS-insats är beviljad och inte fungerar så är det varken på grund av personen med autism eller hens anhöriga. Det är inte heller personen med autismdiagnos eller deras anhörigas ansvar att få LSS-insatsen att fungera. 

Om kommuner och habiliteringar vill ge möjlighet till vila och återhämtning är det syftet med LSS-insatsen som ska uppfyllas. Då behövs i vissa fall andra lösningar än de traditionella hittas. Lösningar går att hitta med autismanpassning - och i samråd med berörda parter. 

Svaren från kommunerna i Skåne och habiliteringarna visar många gånger på god vilja och ambitioner, men det räcker inte. Det behövs uppföljning, dialog och autismanpassning, vilket sannolikt kommer ge lägre kostnader då insatser som ges fungerar bättre. De medlemmar i Autism- och Aspergerföreningen Skåne som svarade att de inte har något behov av återhämtning/vila (11%) uppger alla att skola och LSS-insatserna fungerar.

Det är mycket intressant läsning och rekommenderas varmt - sammanställningarna av svaren från Skånes kommuner och habiliteringar, samt sammanställning av svar från Autism- och Aspergerföreningen Skånes medlemmar som hittas HÄR eller www.antonshus.se