Årets Skånska Pusselbit

Skånes Pusselbit 2015:

2015 års Skånska pusselbit delades ut till Navid Ghannad.

Motiveringen är:

"Navid är drivande och har tillsammans med andra förverkligat de för oss viktiga projekten Pusselbitens skola och Pusselbitens Utbildningscenter. Pusselbitens Utbildningscenter är en viktig samarbetspartner för föreningen och erbjuder viktiga yrkesgrupper mer och nödvändig kunskap om autism. Navid hjälper också elever att få med sig hela skolpengen från hemkommunen, och det i så många fall att vi sällan sett något liknande. Navid är en viktig resurs i vår förening och en förebild för oss när det gäller att hävda våra rättigheter hos myndigheter. Autism och Aspergerföreningen Skåne vill med tilldelningen av Skånska Pusselbiten visa att Navids insatser gör skillnad"

 
Skånes Pusselbit 2014:

2014 års Skånska pusselbit delades ut till Gunilla Hansson.

Motiveringen är:

"Gunilla är textilslöjdslärare på en högstadieskola och nominerad av sin
dotter med diagnos atypisk autism.
Gunilla har inte bara hjälpt sin dotter att hantera sin diagnos utan även gjort en stor insats
för att öka kunskapen om autismspektrum på sin arbetsplats.
Gunilla lägger hela sin själ i sitt arbete och är ett hopp, en bästa vän och en stöttepelare
för människor i sin närhet.
Autism och Aspergerföreningen Skåne vill med tilldelningen av
Skånska Pusselbiten visa att Gunillas insatser gör skillnad."

 

Skånes Pusselbit 2013:
Åsa Wallin från barn och ungdomshabiliteringen i Lund blev vinnare av årets Skånska pusselbit. Hon vann med motiveringen:
 
Åsa har genom stort engagemang och kunskap ställt upp för familjer långt utöver vad som krävs inom ramen för
yrkesrollen. Hon har genom ödmjukhet och kunskap en förmåga att stötta och lyfta både barnen med diagnos och deras anhöriga. Hon tvekar aldrig att ställa upp vid möten med myndigheter och skolor och sätter alltid barnets främsta först. Åsa Wallin har varit en stor resurs för många familjer och genom hennes engagemang har många barn kunnat få bra stöd i utvecklingen. Åsa är en stor tillgång för barnen som tillhör habiliteringen hon arbetar på. Vi vill på detta sätt visa att hennes arbete gör skillnad.
 
Priset speglar utöver Åsa Wallins insats för personer med AST även hela teamets arbete för personer med AST på barn och ungdomshabiliteringen i Lund.