RUSTA-projektets temadag

 

Autism- och Aspergerförbundet, Misa och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har under tre år haft projektet RUSTA som erbjudit utökat stöd till studenter med Aspergers syndrom som komplement till det stöd som högskolor erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

RUSTA-projektet hade i maj 2017 en temadag för att lyfta och synliggöra studiesituationen för studenter med Aspergers syndrom. Här kan du ladda ner samtliga presentationer från dagen, klicka på den presentation du vill ladda ner:

Utifrån de erfarenheter som gjordes under perioden har RUSTA-projektet tagit fram två skrifter som du kan ladda ner nedan.

”Studera på högskola och universitet med Aspergers syndromTips som kan underlätta din studievardag”


”Att vara mentor till studenter med Aspergers syndromTips som kan ge dig vägledning i din mentorsroll”